HOA TAI TURQUOISE

Item #1000452

•Turquoise là loại đá thiêng liêng đối với cả người Mỹ bản xứ và phương Đông truyền thống. 
•Nó liên kết với bầu trời, và mang năng lượng bầu trời đến cho chủ nhân. 
•Nó có thể giúp thúc đẩy giao tiếp, làm cho những cuộc trò chuyện trở nên trung thực và rõ ràng hơn.
•Turquoise là một tinh thể mạnh mẽ để làm giảm căng thẳng. 
•Cuối cùng, Turquoise là một trong những dòng đá cổ xưa nhất mang khả năng chữa bệnh mạnh mẽ

TOP