MDC ONYX

Item #1000438

Ý nghĩa đá ONYX


•Onyx được biết như một loại đá để chia tách. Nó giải thoát cảm xúc tiêu cực như phiền muộn và đau buồn. Nó được sử dụng để kết thúc mối quan hệ không hạnh phúc hoặc khó chịu.
•Đồ trang sức Onyx được dùng để bảo vệ chống lại những điều tiêu cực xảy ra trực tiếp với bạn. Màu đen có nguồn năng lượng bảo vệ và một số nói rằng đen là sự vắng mặt của ánh sáng, và do đó, nó có thể được tạo ra sự tàng hình.
•Củng cố sự tự tin và trách nhiệm, làm sắc giác quan của bạn và khuyến khích bạn thể hiện cái tôi cá nhân.

TOP