SỰ KẾT ĐÔI CỦA BIỂN

Item #1000089

Khởi đầu ngày đầu tiên đi làm lại sau kì nghĩ lễ với sự kết hợp hoàn hảo của Topaz và Lepidocrocite nhé các nàng. Sự kết hợp giữa các chi tiết nhỏ với nhau luôn là yếu tố quyết định đến tổng thể. Thế nên ngay cả khi bắt đầu những công việc nhỏ, hãy làm nó hết sức mình và kết quả thành công cuối cùng thu được chính là nhờ sự kết hợp tuyệt vời ở mỗi việc nhỏ mà chúng ta đã nỗ lực hằng ngày đấy!

TOP