VÒNG TAY ĐÁ THÔNG THÁI

Item #1000269

ĐÁ THÔNG THÁI

•Lepidocrocite mang đến sự chủ động là yếu tố thúc đẩy bạn tìm kiếm bí quyết.
•Lepidocrocite giúp bạn tin vào chính mình và luôn tích cực trong mọi tình huống.
•Giúp thúc đẩy tinh thần, thông suốt đầu óc, thúc đẩy khả năng tiếp thu kiến thức và mở rộng hiểu biết.
•Năng lượng mạnh mẽ ẩn sau trong từng viên đá tưởng chừng mong manh thúc đẩy tăng trưởng trên cơ thể, tâm trí, phát triển khả năng tâm linh, giao tiếp - kĩ năng lắng nghe và thấu hiểu.
•Lepidocrocite giữ các dòng suy nghĩ của người đeo luôn kiên định. 
•Dò tìm thế mạnh trong mỗi con người và thúc đẩy bản thân bộc lộ nó.

TOP