You are one in a million

Item #1000469

Ngày Chung Đôi - dành cho những cặp đôi mệnh Thuỷ và Mộc

Để mỗi ngày đối với hai bạn là một trải nghiệm đáng nhớ. Hãy yêu chiều thế giới quan của riêng mỗi người nhưng bên cạnh đó, hãy chứng minh với thế giới rằng hai bạn chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

"You are one in a million" - bạn là duy nhất trên cả thế giới này! Vì thế, hãy cứ thật tự tin với chính bản thân mình và tình yêu sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và chân thật nhất!

 Ý nghĩa đá KYANITE
Củng cố QUYỀN LỰC và suy nghĩ THƯ THÁI hơn 
• Người ta đeo đá để ngan chặn ma quỷ. 
• Như lá bùa mang mắn và bình an cho mệnh MỘC và THUỶ. 
• Kyanite còn có ý nghĩa bảo về tình yêu, tăng lòng thuỷ chung và sự chân thật.

TOP